Jag rör mig, alltså finns jag.

Sätt igång och rör på dig. Välj ditt sätt: hoppa upp på cykeln eller sätt ena foten framför den andra. Börja med en liten förändring, också den gör stor skillnad. Du gör en god gärning för din hälsa samtidigt som du gör oss alla en miljögärning. Starta din livsmotor med våra enkla tips.

Kommunikationsministeriet har publicerat ett program för att främja gång och cykling. Det handlar om statsrådets första principbeslut för gång och cykling och många offentliga aktörer och organisationer har förbundit sig till att genomföra programmet.

Elektriskt och ekonomiskt

Timmermannen Jari från Jyväskylä är en entusiastisk elcyklist. Min fru kan inte åka kollektivt till jobbet och därför använder hon [...]

Tips

50 enkla tips för gång och cykling Det finns lika många sätt att gå och cykla som det finns människor. [...]

Läs mer

#dittlivsmotor

Projektdeltagare: